Home
Mannenkoor Con Spirito

Geschiedenis Con Spirito

In februari 1989 werd door een aantal enthousiaste zangers het initiatief genomen om een christelijk regionaal mannenkoor op te richten in oostelijk Friesland. Een van de uitgangspunten was om zich als klein koor te onderscheiden van grotere mannenkoren. Na een voorbereidingstijd van ongeveer drie maanden en een periode "koor in oprichting" werd op 7 juni 1989 het Christelijk Regionaal Mannenkoor "Con Spirito" opgericht en werden de statuten en het huishoudelijk reglement goedgekeurd. Vanaf de oprichting werd het koor artistiek geleid door de bekende musicus Rein Albert Ferwerda uit Drachten. Vanaf 1996 tot en met 2006 nam Henk Oosterhuis uit Leeuwarden en later te Oosterwolde de dirigeerstok over en vanaf 2007 tot 2014 stond het koor onder leiding van Greetje Krist uit Buitenpost. Op dit moment is Marnix Verkamman uit Drachten dirigent en zijn we onder zijn bezielende leiding op weg om ons nog meer te bekwamen.

 

"Con Spirito" met geestdrift, maar bovenal vanuit de Geest van de Heer!.

 

Het koor is dus bewust klein van opzet. Bij de samenstelling van de registers wordt bovendien zoveel mogelijk gewerkt aan balans in stem en klankverhouding. Variabele opstellingen zullen de samenklank ondersteunen, terwijl koor en stemscholing kunnen bijdragen aan een eigen identiteit van het koor. Binnen een klein koor zijn ook de stemmen beter te smeden tot een homogeniteit, iets wat ook tot de doelstelling van het koor behoort en in de komende tijd zal worden nagestreefd. Bijna alle werken worden door "Con Spirito" a capella uitgevoerd.

 

Alhoewel de leden doelbewust en serieus met muziek bezig zijn, wordt binnen het koor ook volop aandacht geschonken aan een goede en prettige sfeer.

 

Want: plezier in het zingen, is zingen met plezier !!!!!!!

 


Ontwikkeld met Joomla!. Ontwerp by Kidink.nl.